සේවා

සේවා හැඳින්වීම

LVDCNC හි අපගේ අවසාන ඉලක්කය වන්නේ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට ලැබිය යුතු ගුණාත්මක සේවාවක් සහ සහාය ලබා දීමයි. අපගේ කැපවූ සේවා කාර්ය මණ්ඩලය සහ බෙදාහැරීමේ ජාලය කාලෝචිත ප්‍රතිචාරයක් සහතික කිරීම සඳහා යන්ත අනුපාතයට අසමසම තාක්‍ෂණ ශිල්පියෙකු භුක්ති විඳියි.

LVDCNC යන්ත්‍රෝපකරණ චීනයේ පළමු තහඩු ලෝහ වැඩකරන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදකයා වන 2009 දී ආරම්භ කරන ලදී.

LVDCNC හි පළමු නිෂ්පාදනය අත්පොත කැපීමේ යන්ත්‍රයකි. අද LVDCNC ආඩම්බරයෙන් ෂීට් ලෝහ වැඩ කරන කර්මාන්තයේ පුළුල් පරාසයක නිෂ්පාදන ඉදිරිපත් කරයි.

වර්ග මීටර් 45,000 ක භූමි ප්‍රමාණයක 2000 වාර්ෂික යන්ත්‍ර නිෂ්පාදන ධාරිතාවයෙන් යුත් එල්වීඩීසීඑන්සී ලොව පුරා විශාලතම ෂීට් ලෝහ වැඩකරන යන්ත්‍ර නිෂ්පාදක සමාගමයි.

සේවා

LVDCNC හි ප්‍රධාන තාක්ෂණයන් පහත පරිදි වේ:

  1. ලේසර් කැපීමේ තාක්ෂණය
  2. පන්ච් සහ තාක්ෂණය සැකසීම
  3. ප්ලාස්මා කැපීමේ තාක්ෂණය
  4. නැමීමේ තාක්ෂණය
  5. කැපුම් තාක්ෂණය
  6. ඒකාබද්ධ රැවුල කපන තාක්ෂණය
  7. ක්‍රමලේඛන පද්ධති
  8. ස්වයංක්‍රීය තාක්ෂණය

LVDCNC සිය සේවකයින් 450 දෙනා සමඟ වඩා හොඳ සාර්ථකත්වයක්, වඩා හොඳ තාක්ෂණයක් සහ වඩා හොඳ පරිසරයක් ලබා ගැනීම සඳහා සිය සේවකයා සහ නිෂ්පාදනය සඳහා අඛණ්ඩව ආයෝජනය කරමින් සිටී. සමාගම තම ගනුදෙනුකරුවන්ගේ අනාගත වැඩිදියුණු කිරීම් සඳහා effective ලදායී වීමටත්, වඩාත් තරඟකාරී තත්වයන් යටතේ නවීන තාක්‍ෂණයන් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් සහ ඔවුන්ගේ අනාගත අවශ්‍යතා පුරෝකථනය කිරීමෙන් විශාල අදහස් හුවමාරු කර ගැනීමටත් අපේක්ෂා කරයි.

LVDCNC යනු ලෝක මට්ටමේ වෙළඳ නාමයක් වන අතර එය රටවල් 92 ක සිය ගනුදෙනුකරුවන්ට ලෝක තාක්‍ෂණය සපයන අතර ඔවුන් සමඟ එක්ව වර්ධනය වේ.